Kontakty

CLIMA - STAV CZ s.r.o.
Sídlo společnosti: Palackého třída 314, 537 01 Chrudim
zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové
IČO: 28829786 , DIČ: CZ28829786

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s, pobočka Pardubice, č.ú.: 107-1876860237/0100

Tel.: +420 469 603 380, +420 723 251 773
E-mail: info@climastavcz.cz
Web: www.climastavcz.cz